All publications - Books in Dutch

Transformatiestrategieën voor verouderde stadswijken

Edited by Remon Rooij, Machiel van Dorst, Ina Klaasen, Fokke Wind

Stedebouwkundigen moeten niet alleen op uitvoering gerichte ontwerpen kunnen maken, maar ook visies en transformatiestrategieën kunnen ontwikkelen, waarbij de ruimtelijke, economische en(...)

more info

Uitgangspunten & strategieën voor een duurzaam ontwerp

By Kees Duijvestein, Peter Teeuw, Kristel Aalbers

Slimme duurzame dingen bedenken om toe te passen in de gebouwde omgeving en daarmee de wereld te verbeteren. Een utopie, een illusie, een onmogelijke opgave? Beslist niet! Hoe complex de(...)

more info

Begroeide daken na 2010: Afstemming van techniek, organisatie en maatschappelijk belang

By Peter G. Teeuw en Christoph Maria Ravesloot

Dakbegroeiing in de stad levert een maatschappelijk voordeel in termen van leefmilieu en waterbuffering, mits toegepast op de juiste plek en op grotere schaal. Dit potentieel kan alleen benut(...)

more info

Greenspotting Haaglanden: reviewing landscape / een andere kijk op landschap

By Ad Koolen, Wim Timmermans, et al.

Greenspotting Haaglanden considers the meanings of green in Haaglanden, the metropolitan region of The Hague. The analysis adopts an emotional approach,defining the landscape in terms of rhythm,(...)

more info

Purmer-Meer: ontwerpen aan de Purmer als bundelingsgebied in het Nationaal Landschap Laag Holland

Net boven Amsterdam ligt een ruimtelijk kleinood: Waterland, een nog steeds oorspronkelijk en open veenweidegebied, compleet met drassige stroken weiland, dijkdoobraken, smalle wegen, vrijstaande(...)

more info

1 2


Techne Press

Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
The Netherlands
contact@technepress.nl
T: +31 20-6150207