Purmer-Meer: ontwerpen aan de Purmer als bundelingsgebied in het Nationaal Landschap Laag Holland
€ 39,50
June 2008
216 pages
hardcover
ISBN: 978-90-78469-04-9

Order

Order
Recommend this book to your librarian

Purmer-Meer: ontwerpen aan de Purmer als bundelingsgebied in het Nationaal Landschap Laag Holland

Net boven Amsterdam ligt een ruimtelijk kleinood: Waterland, een nog steeds oorspronkelijk en open veenweidegebied, compleet met drassige stroken weiland, dijkdoobraken, smalle wegen, vrijstaande stolpboerderijen en intieme dorpen. Eťn van de laatste stukjes cultuurhistorisch erfgoed, afkomstig uit de eeuwen dat de inwoners het Hollandse veengebied in cultuur brachten. Vanwege een groeiende ruimtevraag vanuit de regio voor vele duizenden nieuwe woningen, wordt de ruimtelijke druk op dit Waterland steeds groter.

Deze situatie vormde voor de initiator van het project Purmer-Meer, oud-Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, aanleiding tot het ontwikkelen van een concept voor de inrichting van de Purmer als bundelingsgebied voor de regionale woningbehoefte in de komende decennia. Om vervolgens de discussie over dat concept te bevorderen hebben drie ontwerpteams zich in atelierverband over dezelfde opgave gebogen, met zeer uiteenlopende resultaten.

Het concept PURMER-MEER, de resultaten van het Atelier en de evaluatie daarvan door de TU-Delft worden in deze driedelige publicatie weergegeven en toegelicht. Tevens bevat deze prachtig fotomateriaal, een cultuurhistorische beschrijving van Waterland en twee essays. Het eerste essay schetst de betekenis van Waterland voor de snelgroeiende Amsterdamse metropoolregio, het tweede bespreekt de kansen die dit project heeft om in de toekomst gerealiseerd te worden.

Met deze ingrediŽnten levert de Stichting Purmer-Meer een waardevolle en toegankelijke bijdrage aan de vraag hoe het karakter van het Waterland en de Purmer behouden kan worden en er tegelijkertijd tegemoet kan worden gekomen aan de groeiende ruimtevraag vanuit de Randstad.

Met bijdragen van o.a.
Margreeth de Boer (inleiding), Maarten Kloos (essay), Hans Liesker (fotografie),
Tjeerd Dijkstra (concept), Dirk Frieling (essay), Hendrik Battjes (De Soet Stemmende Swaen van Waterlant), Ymere (het woonprogramma), AWG architechten, hvdn architecten,
Feddes/Olthof landschapsarchitecten, de Architekten Cie, Atelier, Kempe
Thill, VISTA landscape and urban design, Atelier Quadrat, Bastiaan
Jongerius Architecten, Royal Haskoning (ontwerpstudies), TU
Delft Faculteit Bouwkunde (evaluatie), Ingenieursbureau van 't Hoff bv
(adviezen)

« go backTechne Press

Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
The Netherlands
contact@technepress.nl
T: +31 20-6150207