Een Rijke Bron: een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad
€ 27,50
October 2007
204 pages
softbound
ISBN: 978-90-78469-02-5

Order

Order
Recommend this book to your librarian

Een Rijke Bron: een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad

By Sybrand Tjallingii en Roos Berendsen

Waterbeheer wordt in Nederland een steeds belangrijker thema, een probleem voor waterbeheerders en technici, een uitdaging voor stadsontwerpers en een hele opgave voor bestuurders. Het Nederlandse klimaat wordt natter Ún droger. Voor stedelijke ontwikkeling betekent dat: rekening houden met meer regen en hogere rivierstanden en daarnaast met langere perioden van droogte. Om op dat laatste voorbereid te zijn zal ook in en bij de stad meer regenwater vastgehouden moeten worden. Stedebouwkundigen zullen dus plannen moeten ontwerpen voor een natter Nederland.

Een Rijke Bron bevat een selectie van de beste, recente stedenbouwkundige afstudeerstudies uit Delft, becommentarieerd door mensen uit de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe rivieren die hoogwaterafvoer combineren met nieuwe waterfronten van steden langs de Maas en de Waal. Maar het gaat ook om naoorlogse wijken in de bestaande stad waar een nieuwe inrichting van groengebieden ruimte gaat bieden voor regenwateropvang. Een herontwerp met veel water kan deze oude wijken een nieuw leven geven. In een goed ontwerp kost water geen extra ruimte. Zo slaat dit boek een brug tussen theorie en praktijk, en levert ze een bron van inspiratie om water en ruimtelijke inrichting creatief en innovatief te benaderen.

Dit boek legt de verantwoordelijkheid bij jezelf met de boodschap: organiseer een ondernemend ruimtelijk gezelschap in eigen regio en ga aan de slag met de ontwikkeling van de toekomstbestendige Hydrometropool.
en
Een boek vol plannen met passie voor een waterrijk en klimaatbestendig Nederland; verplichte stof voor de Deltacommissie.
--Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en Vrije Universiteit Amsterdam

De rol die water speelt in de ruimtelijke ordening wordt steeds belangrijker. Een Rijke Bron biedt uitmuntende mogelijkheden om hieraan invulling te geven.
--Sybe Schaap, voorzitter Unie van Waterschappen

Een Rijke Bron biedt een veelbelovend panorama op de kwaliteit van de nieuwe Hollandse waterstad. Deze combinatie van afstudeerprojecten, commentaren en reflecties verfrist de discussie over de vraag : hoe moeten we een beweeglijke en robuuste waterstad concreet handen en voeten geven?
--Maurits de Hoog, stedebouwkundige Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

« go backTechne Press

Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
The Netherlands
contact@technepress.nl
T: +31 20-6150207